Kako promijeniti hipervezu u InDesignu

Adobe InDesign je program rasporeda stranica koji je uključen u paket kreativnih softverskih aplikacija Adobe Creative Suite. Možete umetnuti hiperveze na vanjske web-lokacije u dokumentu InDesign; veze će se prenositi kada izvezete dokument u PDF ili SWF datoteku. Ako radite u InDesign datoteci koja već ima ugrađene hiperveze, možete promijeniti URL koji referenciraju.

1.

Pokrenite program Adobe InDesign.

2.

Otvorite datoteku InDesign koja sadrži hipervezu koju želite promijeniti.

3.

Idite na izbornik "Window" na vrhu zaslona, ​​proširite podizbornik "Interactive" i zatim kliknite na "Hyperlinks".

4.

Dvaput kliknite na stavku hiperveze koju želite urediti u skočnom prozoru Hiperveze.

5.

Ispunite tekstni okvir URL-a s web-adresom koju želite otvoriti.

6.

Pritisnite "Enter" da biste spremili promjene u hipervezi.

7.

Otvorite izbornik "Datoteka" i kliknite "Spremi" da biste spremili dokument InDesign.

 

Ostavite Komentar