Kako promijeniti oznake u Google kartama

Google Karte pružaju sve funkcije koje su vam potrebne da biste pronašli gotovo sve u gradu ili području. Kada kliknete oznake koje ste postavili vi i drugi na različitim lokacijama, Google prikazuje imena i opise tih mjesta. Zadana oznaka je crvena, ali ako želite promijeniti boju na nešto drugo, to možete učiniti uređivanjem oznake. Možete mijenjati samo boju vlastitih markera. Nadalje, možete promijeniti i stil oznake, ako želite drugu ikonu.

1.

Pokrenite web-preglednik i prijavite se na svoj Google Maps račun.

2.

Kliknite "Moje karte" s lijeve strane i odaberite kartu koju želite urediti. Karta bi trebala sadržavati barem jedan marker ako želite promijeniti boju.

3.

Kliknite oznaku koju želite promijeniti i Google prikazuje informacije o tom oznaci na lijevoj strani prozora.

4.

Kliknite "Uredi" da biste počeli uređivati ​​oznaku. Nad oznakom se pojavljuje okvir koji sadrži tri odjeljka: naslov, opis i ikonu oznake.

5.

Kliknite ikonu markera da biste vidjeli popis boja i stilova markera. Također možete promijeniti stil, a ne samo boju.

6.

Odaberite novu oznaku boje klikom na ikonu oznake na popisu.

7.

Kliknite "U redu" u okviru za uređivanje da biste primijenili nove postavke i oznaka mijenja boju.

8.

Kliknite "Gotovo" na lijevoj strani prozora da biste spremili promjene na karti.

 

Ostavite Komentar