Kako promijeniti nazive bilješki u programu OneNote za iPhone

Microsoft OneNote Mobile aplikacija za bilješke za iPhone omogućuje pristup vašim bilješkama kada ste izvan ureda. Iako aplikacija ne sadrži sve značajke PC ili Mac verzije programa, bilješke možete pregledavati, stvarati i uređivati ​​na telefonu. Jedna od mogućnosti uređivanja je promijeniti naslov bilješke, što može poboljšati organizaciju bilješki.

1.

Za otvaranje aplikacije dodirnite "OneNote" na početnom zaslonu iPhone uređaja.

2.

Prijavite se na Microsoftov račun ako se ne prijavite automatski. Možete se prijaviti za Microsoftov račun ako ga trenutno nemate tako da taknete "prijavi se" i popunite polja koja se pojavljuju s traženim informacijama.

3.

Dođite do bilješke koju želite urediti i dodirnite naziv bilješke da biste je otvorili na zaslonu.

4.

Dodirnite iza zadnje riječi naslova, koji je podebljanim slovima na vrhu zaslona, ​​da biste postavili pokazivač. Na zaslonu se pojavljuje virtualna tipkovnica.

5.

Dodirnite i držite lijevu strelicu s oznakom "x" da biste izbrisali naslov.

6.

Upišite novi naslov bilješke pomoću tipkovnice.

7.

Zatvorite bilješku tako da taknete bilo koju drugu karticu OneNote. Bilješka se sprema kada izađete.

 

Ostavite Komentar