Kako promijeniti potpisnike na računu za provjeru neprofitne organizacije

Neprofitne organizacije koje rukuju sredstvima trebaju usluge bankarske institucije kao i svaka druga profitna organizacija. Međutim, za otvaranje organizacijskog bankovnog računa potrebni su i ovlašteni potpisnici računa. Vodstvo organizacije se slaže s potpisnicima na službenom sastanku, a od potpisnika se očekuje da obrađuju bilo koju od transakcija koje organizacija može provjeriti. Kada dođe vrijeme za promjenu potpisnika, banka se mora sastati s uključenim potpisnicima i dati im kompletnu dokumentaciju kako bi prekidač bio obvezujući. Iako svaka banka ima svoje specifične zahtjeve za promjenom, pravila za dodavanje ovlaštenog potpisnika ili prebacivanje potpisnika općenito su ista u svim institucijama.

1.

Neka potpisnik za račun napiše pismo banci koja drži tekući račun obavještavajući banku o promjeni statusa potpisivanja i potvrđujući novog potpisnika na zapisnik kao predstavnik organizacije.

2.

Predstavite ovo pismo, kao i zapisnik sa sastanka organizacije kojim se potvrđuje novi potpisnik računa, osobno predstavniku banke.

3.

Pričekajte da predstavnik banke potvrdi novu situaciju potpisivanja.

4.

Neka novi potpisnik popuni novu potpisnu karticu za banku koja će se čuvati kao zapis o njegovom potpisu protiv prijevare i ispuniti obrazac s podacima o kontaktu s pojedinostima o njegovoj osobnoj identifikaciji i kontaktnim podacima uključujući njegov broj socijalnog osiguranja. Novom potpisniku bit će potreban trenutni oblik identifikacije, kao što je državna iskaznica ili vozačka dozvola, kako bi provjerio svoj identitet prilikom ispunjavanja papirologije. U ovom trenutku novi potpisnik mora imati privilegije potpisivanja na računu.

5.

Potpuno promijenite ovlaštenje sa starog potpisnika na novo tako što će stari potpisnik upoznati novog potpisnika u banci s zapisnicima s sastanka koji će objaviti promjenu. Neka stari potpisnik popuni i potpiše obrazac zahtjeva za promjenom potpisnika u banci, mijenjajući autorizaciju novog potpisnika za račun dok se odrekne vlastitog.

Stvari su potrebne

  • Zapisnik od sastanka
  • Trenutni ID
 

Ostavite Komentar