Kako promijeniti svoje Facebook ime na bilo što

Ako ste prešli pod jednim imenom kada ste se prijavili za Facebook i sada idete pod drugim imenom, možete promijeniti naziv koji se koristi na vašem računu. Na primjer, ako ste se nedavno oženili i sudjelovali u imenu vašeg supružnika, možete promijeniti svoj Facebook na novo ime. Kako bi spriječio zlouporabu, Facebook ograničava koliko puta možete promijeniti svoje ime i ručno odobriti zahtjeve za promjenom imena prije nego što ih stavite u pogon.

1.

Kliknite "Račun" i "Postavke računa" na svom Facebook računu.

2.

Kliknite "Uredi" u polju "Naziv".

3.

Izbrišite staro ime i unesite novo ime.

4.

Kliknite "Spremi izmjene".

 

Ostavite Komentar