Kako zatvoriti bankovni račun poduzeća

Zatvaranje korporativnog bankovnog računa uključuje postupak sličan zatvaranju osobnog bankovnog računa, uz malu iznimku: budući da više od jednog korporativnog službenika može biti ovlašteno koristiti račun, što dokazuje kartica za potpis računa, neke banke mogu zahtijevati da svaka korporativna banka navedenom službeniku da zatvori račun. Druge banke mogu dopustiti jednom službeniku da zatvori račun bez prisutnosti drugih korporativnih službenika, čak i ako su drugi navedeni na kartici s potpisom banke. Bez obzira na stav banke, samo korporativni službenik može odobriti zatvaranje.

1.

Posjetite podružnicu banke u kojoj se nalazi vaš poslovni račun.

2.

Obavijestite agenta za korisničku uslugu da želite zatvoriti svoj poslovni bankovni račun. Agent banke će zatražiti vašu identifikaciju i potvrditi da ste na popisu bankovnih potpisa navedeni kao korporativni službenik.

3.

Ostavite dovoljno sredstava na računu da pokriju sve ovlaštene čekove ili transakcije koje nisu predočene banci. Obavijestite agenta jesu li transakcije još uvijek potrebne za brisanje, navodeći ukupan iznos potreban za pokrivanje troškova transakcija. Iznos se oduzima od vaših raspoloživih sredstava kako biste odredili završni saldo koji ćete primiti.

4.

Potpišite dokumente za zatvaranje računa i pribavite sredstva završne bilance.

 

Ostavite Komentar