Kako konfigurirati postotke na Sharp El-1750P

Kalkulator Sharp EL-1750P kalkulator je za tiskanje namijenjen poslovnim i kućnim uredima. EL-1750P sadrži gumb "POREZ" koji možete koristiti za izračunavanje porezne stope ili bilo kojeg drugog postotka s jednim pritiskom na tipku. Funkciju postotka EL-1750P možete konfigurirati pomicanjem prekidača "RATE SET" na odgovarajuću postavku i izvršavanjem odgovarajućeg niza pritisaka na tipke.

1.

Postavite Sharp kalkulator tako da možete vidjeti radnu sklopku koja se nalazi na stražnjoj strani uređaja.

2.

Gurnite prekidač "RATE SET" u krajnji desni položaj. Ova sklopka ima "GT" ispisanu iznad krajnje lijeve pozicije, a "RATE SET" ispisana iznad krajnjeg desnog položaja.

3.

Pritisnite tipku "C / CE" tri puta.

4.

Na kalkulatoru EL-1750P upišite postotak koji želite postaviti kao zadani postotak postotka. Možete upisati postotak koji koristi do četiri znamenke; na primjer, 3.775 i 12.55 su prihvatljivi postoci, dok su 37.775 i 0.1222 neprihvatljivi unosi.

5.

Pritisnite tipku "TAX +". Postotak koji ste unijeli pohranjuje se u memoriju kalkulatora. Ovaj postotak možete primijeniti na aktivni lik pritiskom na tipku "TAX" na tipkovnici.

 

Ostavite Komentar