Nekoliko područja u kojima HR može pozitivno ili negativno utjecati na organizacijsku kulturu

Organizacijska kultura je više od buzz fraze. To je "pravi način razmišljanja, djelovanja i ponašanja unutar organizacije", navodi HR.com u postu iz srpnja 2005. godine. Menadžeri donose odluke o zapošljavanju na temelju potencijalnih sposobnosti kandidata s organizacijskom kulturom; zaposlenici temelje odluku o napuštanju da li ta kultura odgovara njihovim potrebama. Zahvaljujući dosegu i glavnom cilju postizanja produktivne radne snage, funkcije odjela za ljudske resurse mogu imati pozitivan ili negativan utjecaj na korporativnu kulturu.

Odnosi među zaposlenicima

Odnosi zaposlenika je disciplina ljudskih resursa koja može utjecati na organizaciju ovisno o načinu na koji osoblje HR-a komunicira s radnicima i vodstvom tvrtke. Cilj odnosa s zaposlenicima je jednostavan: ojačati odnos poslodavca i zaposlenika. Kako HR upravlja pitanjima vezanim uz zaposlenike može utjecati na organizacijsku kulturu, dobro ili loše. Brzo rješavanje i rješavanje problema na radnom mjestu, poticanje otvorene i iskrene komunikacije između rukovodstva i osoblja te jačanje da je HR zastupnik i za tvrtku i za zaposlenike su načini da se pozitivno utječe na organizacijsku kulturu.

kompenzacija

Vaša organizacijska kultura može postati hrana za tražitelje posla u cijeloj online i offline zajednici ako HR razvije neučinkovitu kompenzacijsku strukturu. Naknade i beneficije važni su alati za privlačenje i zadržavanje talenata. Ako ne plaćate radnicima na konkurentan način ili ako postoje duboke podjele između izvršne i platne prakse zaposlenika, to može imati negativan utjecaj na organizacijsku kulturu. S druge strane, ako vaša strategija kompenzacije ljudskih resursa uključuje nagrađivanje zaposlenika za njihove doprinose, plaćanje pravednih plaća i pružanje sveobuhvatnih pogodnosti, one utječu na kulturu na pozitivan način.

Sigurnost na radnom mjestu

Poslodavci imaju obvezu pružiti radnicima sigurno radno okruženje bez opasnosti. Obuka o učinkovitim sigurnosnim mjerama, planovima za evakuaciju i odgovorima na incidente na radnom mjestu ključna je za sigurnost i dobrobit zaposlenika. Nepostojanje pravila i procedura za sigurnost na radnom mjestu rezultira okruženjem u kojem se zaposlenici mogu osjećati ugroženo, što zauzvrat negativno utječe na produktivnost i organizacijsku kulturu.

Učinkovito vodstvo

Osim ljudskih resursa, supervizori i menadžeri održavaju pozitivnu organizacijsku kulturu kroz učinkovito vodstvo. Prenošenje odgovornosti na temelju vještina i interesa zaposlenika te prepoznavanje doprinosa zaposlenika odjelu i organizaciji su načini učinkovitog vodstva. Supervizori i menadžeri koji otvoreno komuniciraju sa svojim zaposlenicima, pružaju konstruktivnu povratnu informaciju i pružaju trenerske radnike temelj su pozitivne kulture na radnom mjestu. HR pruža obuku za vođenje vještina supervizorima i menadžerima kako bi osigurali da su sposobni upravljati svojim funkcijama odjela i svojim zaposlenicima.

 

Ostavite Komentar