Što je zadani broj pristupnika?

Zadani broj pristupnika odnosi se na mrežnu lokaciju na koju dolazi dolazni promet ako nije posebno označena za odlazak na određeni stroj. U većini slučajeva, ta je lokacija ulazna i izlazna točka između same mreže i vanjskog prometa (koji se najčešće pojavljuje na i s interneta.) Obično je to lokacija mrežni usmjerivač ili modem.

Postaviti

Većina računalnih mreža, poput onih koje se koriste u domovima i uredima, sastavljene su od povezanih uređaja poznatih kao čvorovi. Mreža svakom uređaju dodjeljuje IP adresu na isti način kao i sam Internet. Lokalna mreža tada koristi te IP adrese kao referentni broj za prijenos podataka oko mreže.

Privatno ili javno

Svi uređaji na mreži imaju privatnu IP adresu, poznatu i korištenu isključivo unutar same mreže. Korišteni brojevi ovisit će o usmjerivaču, iako se uobičajeno privatne IP adrese počinju 192.168. Većina uređaja na mreži, kao što su računala, nemaju javnu IP adresu jer ne komuniciraju izravno s internetom. Uređaji koji komuniciraju izravno s Internetom - što obično znači da ruter ili modem ovise o postavci - imat će i privatnu IP adresu i zasebnu javnu IP adresu. Javna IP adresa je način na koji se ovaj uređaj prepoznaje i dostavlja na internetu.

Zadani pristupnik

Kada uređaj na mreži šalje podatke, on će naznačiti IP adresu na koju bi trebao ići. U nekim slučajevima to će biti privatna IP adresa, primjerice kada računalo šalje podatke na mrežni pisač. U drugim slučajevima to će biti javna IP adresa, primjerice kada računalo komunicira s web-lokacijom. Svaki put kada uređaj pošalje podatke na adresu koja nije prepoznata (to jest, nije dodijeljena drugom uređaju u lokalnoj mreži), podaci prelaze na zadani pristupnik koji će biti preusmjeren. To znači da je u većini slučajeva zadani broj pristupnika jednostavno privatna IP adresa usmjerivača ili modema.

Pronalaženje zadanog pristupnika

U sustavu Windows možete pronaći zadanu adresu pristupnika putem naredbenog retka, kojem najlakše pristupate pritiskom na tipku Windows, upisivanjem "Cmd" i pritiskom na tipku Enter. Nakon što se pojavi naredbeni redak, upišite "ipconfig" i pritisnite tipku Enter. Zadani broj pristupnika bit će jasno označen na popisu informacija o mreži, iako ćete možda morati pomicati prema gore na popisu da biste ga vidjeli.

 

Ostavite Komentar