Koja je razlika između neformalne i formalne organizacije?

Koncepti formalnih i neformalnih organizacija odnose se na prirodu odnosa i procesa na radnom mjestu. Formalna organizacija je doslovna struktura organizacije, uključujući njezinu organizacijsku shemu, hijerarhijske odnose izvješćivanja i radne procese. Neformalna organizacija, koja se često naziva vinova loza, neformalni su radni odnosi koji se razvijaju u organizacijama i snažno doprinose radnoj kulturi.

Organizacijska shema

Organizacijska shema učinkovito ocrtava strukturu formalne organizacije. Prikazuje hijerarhiju od glavnog izvršnog direktora i najvišeg rukovodstva do srednjeg menadžmenta zaposlenicima na prvoj liniji. Prikazani su i horizontalni odnosi različitih funkcionalnih odjela ili odjela. Organizacijska shema pruža funkcionalan okvir i važna je na radnom mjestu za uspostavljanje stabilnosti, jasnoće u radnim odnosima i izvještavanje o odnosima između nadređenih i podređenih.

Vinova loza

Iako u nekim poduzećima vrhovni menadžment ne razmatra stvarnost neformalne organizacije kada pokušava uspostaviti kulturu, ona ima značajan utjecaj na dinamiku radnog mjesta. Zaposlenici međusobno komuniciraju za vrijeme ručka, u sobi za odmor i svakodnevnim interakcijama. Ovi susreti pozitivno ili negativno utječu na osjećaj pripadnosti svakog zaposlenika na radnom mjestu. Ako su ovi susreti uglavnom negativni, radni moral je obično loš.

Politika ureda

ravnoteža

Kada se zaposlenici na prvim linijama promiču na rukovodeće pozicije, često zaboravljaju važnost usklađivanja formalne strukture i neformalnih mreža unutar organizacija. Disciplinirana struktura i jasni odnosi izvješćivanja su važni. Međutim, menadžeri također imaju mnogo toga za dobitak prisjećajući se da su neformalne mreže stvarne i korisne. Menadžeri često mogu dobiti najviše uvida u to kako se zaposlenici osjećaju i kako timovi odjela funkcioniraju kroz neformalne, prijateljske razgovore. Dok su formalni odnosi ključni za ostvarivanje organizacijskih ciljeva i ciljeva odjela, oni ponekad ograničavaju otvorenu interakciju.

Razumijevanje izravnih odnosa izvješćivanja opisanih u organizacijskoj tablici često je manje važno od poznavanja "ljudi na putu" u vašoj tvrtki. Za ambiciozne zaposlenike to može značiti gledanje izvan neposrednih suradnika i menadžera i pronalaženje korisnih mentora i internih trenera koji im žele pomoći da uspiju. Informacijske komunikacijske mreže također su korisno sredstvo za učenje kako tvrtka funkcionira izvan onoga što se prenosi od najvišeg menadžmenta.

 

Ostavite Komentar